קדושת ארץ ישראל הנובעת מההתפארות והשעשועים שמקבל ה' מעם ישראל. תורה מ' מליקוטי מוהר"ן תנינא


20