קונטרס המבוסס על שיעור של הרב בזאנסון עפ"י ליקוטי הלכות קריאת שמע ב', בנושא עשרה מיני נגינה.


10