משלי רבי נחמן מאויירים על ידי הרב ישראל יצחק בזאנסון


20