'האוצר שתחת הגשר' תשובה על השאלה: מה אני עושה כאן? תוך כדי שיחת חברים על המשל שסיפר רבינו הקדוש


15 
  • מק"ט / ברקוד:: 32 עמודים