בגודל מעלת הקיבוץ הקדוש שבו נערכות שיחות חברים כראוי כעצה עיקרית להתקרבות לרבי נחמן.


25