קונטרס זה פונה לכל בת ישראל החשה ערך נכבד לעניין נרות שבת ומעוניינת להתעמק בדברים.


15