מה לאדם לעשות כאשר נאבד לו כל הונו, הן בגשמיות הן ברוחניות? 'לעשות את עצמו שמח'- והספר הזה יראנו הכיצד.


40