"ספר קטן רגש גדול" מראה בעליל שאין שום ייאוש בעולם כלל. מעורר ומעודד, גלגל הצלה ממש... שהוכיח את עצמו באלפי מקרים


15