על פי מאמר מ"ח, בליקוטי מוהר"ן תנינא. מאמרים רעיונות וסיפורים בעניין התמודדות והתעודדות.


40