לנסוע לצדיק כדי לחזור על אבידתו. מסע רוחני לקראת השורשים גדוש עצות טובות להתקרבות מהנה


40